چند اسم زیبای ایرانی

ساخت وبلاگ
چکیده : معنی اسم فریمانفریمان:    (فری = خجسته، مبارك، دارای خجستگی و شكوه، شكوهمند و خجسته + مان/من= اندیشه... با عنوان : چند اسم زیبای ایرانی بخوانید :
معنی اسم فریمان

فریمان:    (فری = خجسته، مبارك، دارای خجستگی و شكوه، شكوهمند و خجسته + مان/من= اندیشه و فكر)؛ 1- دارای اندیشه‌ی خجسته، مبارك و با شكوه؛ 2- (به مجاز) خیراندیش و نیك اندیش


معنی اسم آدرین


اسم پسرانه با ریشه لاتین آدرﯾﺎﻧﻮﺱ، ﺑﻪ ﻓﺘﺢ ﻯ، به معنی آب و دریا، ﯾﮑﯽ از ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻥ روﻡ ﮐﻪ ﻓﺘﻮﺣﺎﺕ
زﯾﺎدی داﺷﺖ و ﺑﻪ ادﺑﯿﺎﺕ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮد.


معنی اسم آتیلا


اسم پسرانه بین المللی، برخی در ترکی آن را ترکیب آت و یلا می دانند لذا آن را به مجاز چابک، شجاع، نامی، نامدار معنا می کنند. در لاتین به معنی آب است. در زبان مجاری معنی قاضی و داور برایش آمده. نام پادشاه قبیله هون که امپراطوری روم شرقی را شکست داد.

معنی اسم آیلین

(تركی) هاله، اطراف ماه، هاله‌ی ماه.

معنی اسم فرهاد


  از شخصیت های شاهنامه و از پهلوانان ایرانی جزو سپاه کیکاووس پادشاه کیانی، عاشق افسانه‌ای شیرین ، مردی است که بنابه روایت کتاب خسرو و شیرین نظامی شغل سنگتراشی داشته و رقیب خسروپرویز در عشق شیرین دختر شاه ارمنستان بوده است

برگرفته از http://farsiname.mihanblog.com/post/14

چند اسم زیبای دخترانه,چند اسم زیبای پسرانه,چند اسم زیبای ایرانی,...
نویسنده : بازدید : 13 تاريخ : پنجشنبه 4 آذر 1395 ساعت: 23:44