نام دختران ایرانی که با (ل) شروع می شوند

ساخت وبلاگ
چکیده : ردیف نام فارسی  معنی اسم ۱ لادن   بوته گل، گلبن و گل زینتی به رنگ زرد، قرمز یا نارنجی؛ 2... با عنوان : نام دختران ایرانی که با (ل) شروع می شوند بخوانید :
ردیف نام فارسی

 معنی اسم

۱

لادن   بوته گل، گلبن و گل زینتی به رنگ زرد، قرمز یا نارنجی؛
2 لاله   گلی به شکل جام و سرخ رنگ، گونه سرخ و گلگون
3 لاله چهر   آن که چهره و صورتی سر و زیبا چون گل لاله دارد.
4 لاله دخت   مرکب از لاله (گلی) + دخت (دختر)
5 لاله رخ  لاله چهر، آن که چهره و صورتی سرخ و زیبا چون گل لاله دارد.
6 لاله رخسار  لاله چهر، کسی که صورتش زیبا چون گل لاله است.
7 لاله رو  لاله چهر، آن که صورتی زیبا به مثال گل لاله دارد.
8 لاله زار   زمینی که در آن لاله فراوان روییده است. نام اصیل فارسی
9 لاله وش   مانند لاله
10 لاون   نام جایی در شاهنامه
11 لایه   پوشش، نام زنی در رمان باغ بلور
12 لبخنده   لبخند
13 لبینا   نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی
14 لتکا   باغ، باغچه اسم فارسی دختر
15 لعل   معرب از فارسی، لال ،نام سنگی قیمتی به رنگ قرمز، گاهی سبز و زرد تا سیاه
16 لنیا

  (فارسی-سنسکریت) دختر ملیح، نمکین، مرکب از لن (سنسکریت) + ی نسبت

 (فارسی) + الف تانیث (فارسی)

17 لوتوس

 گل نیلوفر آبی یا سوسن شرقی ، همچنین درخت صدر یا کنار ، نماد مذهب در

 تمدنهای قدیمی آسیایی و نماد اهورا در زردشت

18 لیان  درخشنده ، نام روستایی در نزدیکی بوشهر
19 لیانا  بانوی درخشان و زیباروی ، مرکب از لیان به معنای درخشان و الف تأنیث
20 لیسا   نام روستایی در نزدیکی قزویناسم دختر
نام دختر ایرانی,نام دختر ایرانی اصیل,نام دختر ایرانی زیبا,...
نویسنده : بازدید : 16 تاريخ : پنجشنبه 4 آذر 1395 ساعت: 23:44